Algemene voorwaarden

Het Miskraam Atelier

Algemene voorwaarden

Overeenkomst

Er is een overeenkomst tussen cliënt en Het Miskraam Atelier, vanaf nu ‘de leverancier’ genoemd van de dienst zodra er per e-mail door de leverancier een bevestiging gestuurd is naar de cliënt met de gemaakte afspraken.

De overeenkomst stopt na het afsluiten van de afgesproken 6 uren begeleiding.

Uitvoering

De uitvoering wordt gedaan door Linda Lemmers van Het Miskraam Atelier die de locatie toewijst en de overeengekomen tijdsafspraken en financiële investering communiceert met de cliënt.

Facturering

De factuur wordt digitaal verstuurd. Daarop staan alle benodigde gegevens genoemd die voldoen aan de voorwaarden van een zakelijke factuur. Valt het besluit door de cliënt om de begeleiding af te nemen binnen 14 dagen tot de start van de begeleiding dan mag de leverancier de betalingstermijn van 14 dagen terugbrengen naar 7 dagen. Maximaal moet de factuur door de cliënt altijd binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald worden.

Annulering afspraak

Bij annulering door de cliënt van de gemaakte afspraak moet een tijdsbestek van minimaal 24 uur aangehouden worden tot de afgesproken tijd van levering. Zegt de cliënt de afspraak binnen deze gestelde tijd af dan wordt de helft van het geldende bedrag voor die afspraak in rekening gebracht. De berekening is op basis van het afgesproken totaalbedrag voor 6 uren begeleiding plus €9 administratiekosten per geannuleerde afspraak.

Als de overeenkomst is dat per afspraak 2 uren begeleiding geleverd wordt dan zal de helft van een derde deel in rekening gebracht worden. Als de overeenkomst is dat per afspraak 3 uren begeleiding geleverd wordt dan zal de helft van de helft in rekening gebracht worden. Als de overeenkomst is dat een enkele afspraak van 6 uren begeleiding geleverd wordt dan zal de helft van het gehele bedrag in rekening gebracht worden.

De leverancier mag zonder opgaaf van reden de afspraak verplaatsen naar een andere datum en tijd in afstemming met de cliënt.